Čtení na 10. ledna 2011

Nechť poznají všechny národy země, že Hospodin je Bůh; není žádný jiný.
1Kr 8,60


Nechť se před jménem Ježíšovým skloní každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí.
Fp 2,10


Na zemi je mnoho lidí. Každý věří v něco jiného. Jedni se klanějí šošce, jiní zas stromu, ale musíme si uvědomit, že ani soška ani strom nepomohou. Marně se modlíš k modlám. Ty zůstanou jen věcmi. Proto musíme všem hlásat Hospodina, všude a všem o něm vyprávět a oznamovat, že on je ten pravý Bůh, že je naším nebeským Otcem. Jednou se před jménem Ježíšovým skloní každý. Každý padne na kolena a bude mu děkovat za vykoupení a spásu, protože jen skrze něj se můžeme přiblížit k nebeskému království. Proto s pokorou poklekněme a prosme věrně v Ježíšově jménu a Boží království se přiblíží i k nám. Jednou každý ve svém jazyce k slávě našeho nebeského Otce vyzná, že Ježíš je Pán.

Sk 10,37-48 * Gn 3,1-13

Čtení na 10. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.