Čtení na 10. února 2011

Nazváno bude jméno jeho: Předivný Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.
Iz 9,6 K


Bůh vyvýšil Krista nade vše a dal mu jméno nad každé jméno.
Fp 2,9


Prorok Izajáš zvěstuje úžasné Boží zaslíbení o přicházejícím Mesiášovi. Jeho příchodem nabízí Bůh osvobození a záchranu. Zaslíbený Mesiáš dostal také významné tituly: "Předivný rádce" bude překypovat nesmírnou Boží moudrostí a mocí. "Otec věčnosti": To vyjadřuje jeho stálý otcovský vztah a péči, kterou má o svůj lid, ale zároveň i směr, jímž ho vede: od časnosti k věčnosti. "Kníže pokoje": On je ten, komu sám Bůh dal sílu vítězit a zvítězit. On přináší pravý pokoj i svému lidu a říká: "Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach" (J 14,26 B21). Tento Boží pokoj můžeš mít v Kristu, a to nejen dnes, i ty.

Gn 45,1-15 * Ř 7,1-6

Čtení na 10. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.