Čtení na 11. února 2011

Zdali Bůh řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?
Nu 23,19


Ježíš řekl Petrovi: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?"
Mt 14,31


Bůh není jako člověk, aby klamal nebo litoval. Kolikrát jsme něco slíbili my a nakonec to nedodrželi? Když něco řekne Bůh, tak to platí. A přece máme nejednou problém mu věřit. Čteme si jeho slovo, uvažujeme o něm, ale neberme ho vážně. V listu Židům se říká: "Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč" (Žd 4,12 B21). Jsi teď připraven ho poslouchat? Možná ti bude příkladem malý Samuel, když odpověděl na Boží zavolání: "Mluv, Hospodine; tvůj služebník poslouchá" (1S 3,9 B21). Věř i dnes tomu, co ti řekne Pán! Měj svůj duchovní zrak i sluch naplno otevřený!

J 7,25-31(32-36) * Ř 7,7-13

Čtení na 11. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.