Čtení na 14. března 2011

Neodmítej nás však pro své jméno, nenech zhanobit trůn své slávy.
Jr 14,21


Posvěť se jméno tvé.
Mt 6,9 K


Národ izraelský zradil Pána Boha, jde si svou vlastní cestou a nedbá na Boží přikázání. Tu se Jeremjáš přimlouvá a vyznává hříchy za něj: "Hospodine uznáváme svou svévoli, hřešili jsme proti tobě." I my často jednáme stejně. Zarmucujeme Pána Boha, jdeme si cestou, která se líbí nám a porušujeme Boží přikázání. Jako křesťané neděláme Božímu jménu čest. Navraťme se k Bohu, v pokoře vyznejme své hříchy, přijměme Boží odpuštění a žijme tak, aby z našich životů byl Pán Bůh oslaven. A buďme vděčni, radostně zpívejme spolu se žalmistou o jeho slavném a svatém jménu.

1J 3,7-11(12) * 1S 6,1 - 7,1

Čtení na 14. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.