Čtení na 15. března 2011

Já sám, praví Hospodin, budu ohnivou hradbou kolem něj a slávou vprostřed něj.
Za 2,9 B21


Já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
Mt 16,18


Z různých cestopisů známe, jak si cestovatelé v noci zapalovali ohně, aby na ně nemohla divá zvěř. Pokud oheň hořel, bylo to dobré, zvěř se držela v povzdálí. Běda když oheň zhasl, tu hned začala útočit. S církví je to podobné. Jestliže Duch svatý bude jako ten oheň uprostřed církve, nic jí nepřemůže. Nebude-li Duch Boží uprostřed našich sborů a společenství, potom to s námi může dopadnout špatně. Proto prosme a modleme se, abychom svým životem Ducha svatého nezarmucovali nebo ho dokonce nezapuzovali. Šípy ďábla nás pak nezasáhnou.

Jb 1,1-22 * 1S 7,2-17

Čtení na 15. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.