Čtení na 16. března 2011

Když se tvé soudy dějí na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti.
Iz 26,9 B21


V bázni před ním žijte dny svého pozemského života.
1Pt 1,17


V Bibli mnohokrát čteme, že Pán Bůh je spravedlivý. Nestrpěl žádný špatný čin, žádné zlo, vše bylo spravedlivě potrestáno. Pán Bůh chtěl trestem svůj lid přivést k poslušnosti. I my si zasloužíme trest. Pán Bůh je však nejen spravedlivý, ale také laskavý. Ve své lásce poslal svého Syna, aby vzal trest za naše viny na sebe. Kdo tomu uvěří a lituje svých hříchů, dostane milost. Ta milost nám není dána proto, abychom si dělali co se nám zlíbí, ale abychom se báli Pána Boha zarmucovat. Sami na to nestačíme, v Boží síle a s jeho pomocí to však jde.

1K 10,9-13 * 1S 8,1-22

Čtení na 16. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.