Čtení na 16. dubna 2011

Od moře k moři bude panovat, od řeky Eufrat po světa kraj.
Za 9,10 B21


Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží.
Ř 5,1-2


Boží svrchovanost přesahuje veškeré lidmi známé hranice. Omezují nás naše síly a narážíme na nejrůznější překážky, které se nás snaží zastavit v konání dobra. Pán Bůh vedl svůj lid ke konkrétnímu cíli. Kvůli tomu zastavil i vody Rudého moře, aby mohli nerušeně a bezpečně projít na druhý břeh. Otevřel tím přístup do zaslíbené země. Když se naplnil čas, poslal Bůh svého jediného Syna na tento svět, aby odstranil překážku, která lidem bránila v přístupu k trůnu Boží milosti. Pro Ježíšovu oběť na kříži a otevřený hrob máme naději na Boží slávu, na účast v jeho království.

Zj 14,1-3(4.5) * Mt 26,57-68

Čtení na 16. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.