Čtení na 17. dubna 2011

Radují se před tebou, jako se radují při sklizni.
Iz 9,2 B21


Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!"
Mt 21,9


Radostné okolnosti nám zastiňuje nějaký smutek. Intenzívní životní tempo nás okrádá o chvíle zamyšlení. I žeň proběhne tak rychle, že si lidé ve městě ani neuvědomí její závažnost. Dnes upíráme svůj zrak k Jeruzalému. K radostnému zástupu, který do něj před dvěma tisíci lety vstupoval. Jásali a oslavovali jezdce na oslátku. Šlo o soukromou záležitost? Určitě ne! Pán Ježíš vstoupil veřejně před očima celého národa jako vítěz. Lid vyvyšoval Davidova syna, který přicházel v Hospodinově jménu. V zástupu byla radost, jejíž příchuť pociťujeme dodnes. Je to radost, která nás naplní při každém setkání s Ježíšem, naším Pánem a Spasitelem. Připojme dnes své hlasy k oslavujícím zástupům, které kdysi vítaly vítězného Pána.

J 12,12-19 * Fp 2,5-11 * Ž 69,17-37

Čtení na 17. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.