Čtení na 9. července 2011

Chlubili jsme se Bohem každý den, stále jsme slavili jméno tvé.
Ž 44,9 B21


Oslaveno je jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.
2Te 1,12


Čím se my křesťané chlubíme? Svou prací, svým postavením, majetkem, nebo penězi? Dáváme na odiv své děti, nebo svou spravedlnost? Na čem si tak zakládáme? Jakoby spasení z milosti už nebylo tak důležité. Jakoby to, že se nám Bůh dal v životě poznat, nebylo zdrojem nejhlubší radosti a každodenního veselí. Všechno pomine, ale náš vztah s Bohem zůstává na věky. Ježíš říká: "Ale radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích." To ostatní je jako tráva, které Bůh dává vzrůst. Na chvíli rozkvete, zavoní, pak odkvete, uschne a je po ní. Čím jsme se to vlastně chlubili a na čem jsme si zakládali? Na pohodlném domě, který vzala povodeň nebo vítr? Na postavení, ze kterého nám v důchodu zbude jen nostalgická vzpomínka? Za čím se to životem pachtíme? Poroste-li Boží sláva mezi lidmi a láska k němu, bude Boží království mezi námi a všichni pak zjistíme, že to, po čem skutečně toužila naše srdce, připravil Bůh těm, kteří ho milují. Pane, oslav své jméno i dnes skrze své služebníky a my ať jsme v něm oslaveni podle tvé milosti.

Jr 31,(7)8-14 * Jk 3,1-12

Čtení na 9. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.