Čtení na 16. července 2011

Pobývej v této zemi jako host. Já budu s tebou a požehnám ti.
Gn 26,3


Již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny.
Ef 2,19 B21


Hospodin je všude s námi. Náš domov je sice v nebi, ale žijeme v cizině - na zemi. Ale je tu s námi Bůh a naši sourozenci. Nepřilněme příliš k světu, vždyť tu žijeme jen dočasně. Věřící člověk je občanem nebes - Božího království -, proto, že si ho Bůh z lásky vyvolil, očistil, posvětil a dal mu na zemi poslání: Být Kristovým vyslancem a všem lidem každý den zvěstovat svým životem i slovem jejich Spasitele - Pána Ježíše Krista.

Ř 8,1-6 * Jk 5,13-20

Čtení na 16. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme