Čtení na 17. července 2011

Budou proti tobě bojovat, ale nic proti tobě nezmohou, neboť já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.
Jr 1,19


Já jsem s tebou a nikdo ti neublíží.
Sk 18,10


Hospodin chrání. Víme, že Jeremjáš nežil v cizině, a přesto byl doma cizincem. A to mluví text o začátku jeho životní cesty! Bůh mu však zaslíbil svou přítomnost, i když ji mnohokrát necítil. Podobně nepřijali ani Pavla; po celý život vlastně neměl na zemi domov. Přesto byl doma všude tam, kde s ním byl jeho Pán. Boží člověk se často vyskytne v beznadějné situaci, kdy nechápe, proč se Bůh skrývá a nejedná; jako by na člověka zapomněl. Přesto však Bohu věří a ví, že vše má smysl. Apoštol Pavel např. dostal v Korintě ujištění, že se nemá bát a nemá mlčet, protože v městě bylo mnoho lidí schopných přijmout evangelium. A za půl druhého roku zde Pavel vybudoval silný sbor. Budeš-li plnit Boží poslání, Bůh bude i s tebou.

L 6,36-42 * Ř 14,10-1 * Ž 100

Čtení na 17. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme