Čtení na 18. července 2011

Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele.
Př 16,7


Usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu.
Ř 14,19


Hospodin smiřuje. Pán nám slibuje nejen ochranu, pokoj a blízkost, ale i smíření se sebou a s okolím. Očekává však iniciativu i od nás. Nic se neděje samo sebou. Jednou z nejtěžších věcí v životě je odpustit staré rány. Často si říkáme: "To, co jsi udělal mně, mé rodině, mým předkům, i přátelům, to ti nemohu zapomenout a odpustit." A někdy jsou tyto naše vzpomínky staré i celá desetiletí. Stavíme tím nepřekonatelnou zeď. Proto Pavel radí: "Usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu." Jsme služebníky na Božím díle. A Hospodin nás pověřil zvěstovat smíření s Bohem.

L 5,17-26 * Mt 4,18-25

Čtení na 18. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme