Čtení na 15. srpna 2011

Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří.
Ž 19,8 B21


V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.
Ko 2,3


Nový týden přináší nová rozhodnutí, nové změny a nové situace. Jak je dobré, že se v tom neurčitém, které přichází, můžeme držet Božího svědectví, a že toto svědectví zahrnuje celý náš život. Je to vzácná jistota v rozbouřeném a otřásajícím se čase a prostoru, v němž žijeme. Naše jednání a postupy často zrcadlí nerozhodnost, nejistotu a nespolehlivost. Ale i dnes zní dobrá zpráva, že Boží plány jsou spolehlivé a stálé. Když své plány přizpůsobíš těm Božím, získáš pro život to nejcennější: moudrost jak správně jednat a žít. A také volit bez nepříznivých důsledků. A přitom se nemusíš vyznat ve vědě ani v jiných teoriích, protože jsi veden moudrostí shora. Není to vzácné?

Jk 2,14-26 * Mt 9,14-17

Čtení na 15. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.