Čtení na 5. prosince 2011

Závist k hříšníkům v srdci nechovej, v úctě k Hospodinu žij každý den.
Př 23,17 B21


Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?
Mt 7,3 B21


Pane dej, abych měl dnes před tebou bázeň a dej, aby mé srdce bylo zcela obráceno k tobě, jak o tom mluví David. "Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří." Potom bude každý, kdo tě miluje a následuje jako zasazený strom v domě Hospodinově a bude přinášet ovoce k slávě Boha. Dokonce má zaslíbení, že vše na co sáhne, se bude dařit. To je i pro dnešek úžasné zaslíbení a určitě si uvědomíme, že těm, kteří nežijí podle Božího zákona, není co závidět. Jsou to politováníhodní lidé, kterým musíme nabídnout evangelium - radostnou zvěst.

Žd 6,9-12 * Iz 42,18-25

Čtení na 5. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.