Čtení na 7. prosince 2011

Smiluj se, prosím, na mě pohlédni, vždyť jsem tak sám, tak ztrápený!
Ž 25,16 B21


Pán při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia.
2Tm 4,17


Po letech služby v jižní Africe se známý misionář Robert Moffatt vrátil do Skotska, aby tam našel několik pomocníků. Když přišel do jednoho kostela, byl velmi zklamán tím, že ho tam čekala malá skupina lidí, kteří si přišli poslechnout, co jim chce říct. Mnohem víc ho však trápilo, že v té skupině byly samé ženy. Ty určitě nebudou schopny opustit svoje domovy, manžele a rodiny a odejít do misijní služby. Doufal, že potká nějakého muže. Dokonce kázal na text z Př 8,4: "Na vás, muži, volám..." Jen úplně vzadu seděl jeden chlapec, který měl za úkol šlapat měchy varhan. Ten mu však připadal příliš mladý, než aby s ním šel do Afriky jako misionář. On však poslouchal s velkým zájmem. Moffatt zklamaně kázal a byl přesvědčen, že nikdo z posluchačů s ním do Afriky nepojede. Ale Boží cesty jsou nevyzpytatelné, Ten mladíček, který tehdy šlapal měchy, když dospěl, odcestoval do Afriky a tam sloužil kmenům, které před tím nikdo neobjevil. Jeho jméno bylo David Livingstone. Miliony lidí Davidovi vděčí, že poznaly Ježíše.

Zj 2,1-7 * Iz 43,8-13

Čtení na 7. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.