Čtení na 8. prosince 2011

Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost.
1S 26,23


V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
Ga 6,9


Uvažuji na tím, kolikrát člověk klade základy, namáhá se a nevidí nějaký pozoruhodný výsledek. Zvlášť, když jde o práci na Božím poli. V takových chvílích převažuje pocit, že všecko bylo nadarmo. Námaha, investovaná síla, schopnost i láska. A přece víme, že naše myšlení není Božím myšlením a Boží cesty nejsou našimi cestami. Právě do takových pocitů proniká dnešní slovo: "Hospodin odplatí." Směl jsem to osobně zakusit tehdy, když se mi zdálo, že na svých základech nevidím žádné výsledky svého snažení. Pán však daroval požehnání. Znovu se nacházím před velkým a nelehkým úkolem na Božím poli. Chci se však znovu dát vést dnešním slovem a neúnavně konat dobro v důvěře, že Hospodin ve svém čase odplatí. Tuto důvěru přeji i tobě, milý čtenáři a čtenářko.

2K 5,1-10 * Iz 43,14-21

Čtení na 8. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.