Čtení na 10. února 2012

Vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.
Iz 11,1


Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic.
J 15,5 B21


Pán Ježíš varuje před falešnými proroky takto: "Poznáte je po jejich ovoci." Tak je to i s těmi, co mu patří. Ti nemohou nést špatné ovoce nebo nenést žádné ovoce. Naopak přinášejí mnoho ovoce. Co je tvým ovocem? Pán Ježíš vysvětluje: "Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích" (Mt 7,21). Ani proroctví, ani vyhánění démonů nebo činění mnohých divů v jeho jménu není tedy poznávacím znamením, že jsme jeho. Podle Ga ,5,22-23 B21: "Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost." Toto ovoce není z nás, je působením Ducha svatého v nás. Jen tak můžeme nést toto ovoce. Apoštol Pavel věděl, jak je to těžké, a proto se modlí i za nás: "Abyste byli ryzí a bezúhonní až do Kristova dne" (Fp 1,10 B21).

J 2,13-22 * 1K 11,23-26

Čtení na 10. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.