Čtení na 11. února 2012

Jásejte, vzdávejte chválu, rozhlašujte: "Hospodin spasil tvůj lid."
Jr 31,7


Hospodine, dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí.
Sk 4,29 B21


I nám se dostalo Božího vysvobození z těžkého otroctví hříchu. Nespokojili jsme se s daným stavem, nebo jsme dokonce nezačali pokukovat po starém způsobu života? "Vždyť nám tehdy nebylo tak zle." (Tak kdysi reagoval Boží lid, když ho Pán vyvedl z egyptského otroctví.) A proto je mimořádně potřebné neustále si připomínat, čeho se nám vlastně dostalo. Vůči mocným Božím skutkům nesmíme zůstávat chladnými a nečinnými. To by byla strašná nevděčnost. Avšak mluvit o Božích velkých skutcích, není vždy jednoduché. Vyžaduje to odvahu. Mysleme však na to, že při tom nejsme sami, že je s námi mocný Bůh, který všecko může. A vězme, že slova, která zvěstujeme, nejsou naše, ale Boží. Vždyť: "Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč" (Žd 4,12). O tom se mohli přesvědčit již první křesťané a můžeš se o tom přesvědčit i ty. Lidé potřebují slyšet o tom, co Pán pro tebe učinil.

1K 1,26-31 * 1K 11,27-34

Čtení na 11. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.