Čtení na 12. února 2012

Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva.
Ž 26,8


Po třech dnech Ježíše nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky.
L 2,46


Pro mnohé křesťany může být vyznání krále Davide velice udivující. Vždyť mnozí chodí do Božího chrámu jen z povinnosti. Nepatřím však i já mezi tyto lidi? Těším se ze společenství Božího lidu? Mohu se zde setkat s živým Bohem a přebývat v jeho blízkosti. Co to pro mne znamená? Pán Ježíš se cítil v chrámu jako v domě svého nebeského Otce. Už jako malé dítě tu dokázal trávit mnoho času - tolik, kolik jen mohl. Tehdy nebylo tak jednoduché do jeruzalémského chrámu přijít. Většinou tam lidé přicházeli jen na výroční slavnosti. Příchodem Pána Ježíše se však všecko změnilo. Samaritánce řekl: "Ženo, věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Přichází chvíle, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě" (J 4,21.24 B21). A o modlitbě říká Pán toto: "Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci" (Mt 6,6B21).

L 8,4-8(9-15) * Žd 4,12-13 * Ž 125

Čtení na 12. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.