Čtení na 14. března 2012

Mojžíš a Áron předstoupili před faraóna a řekli mu: Toto praví Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužil.
Ex 10,3


Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
1Pt 5,5


Boží milost se nabízí všem bez rozdílu. Podmínkou jejího přijetí je pokora před Bohem. Dobře to ilustruje řada pohrom, které postihly egyptskou zem. Pod tlakem okolností žádal faraón od Mojžíše, aby zastupoval jeho i lid před Hospodinem a prosil pro ně o milost a záchranu. Jakmile však tlak povolil, faraón přehodnotil své postoje a měl za to, že si vystačí sám - nechtěl se vzdát své moci a postavení před Hospodinem. Ty i já často vyznáváme, že Ježíš Kristus je naším Pánem, že kraluje v našem životě. Je tomu tak v době ohrožení. Ale jak je tomu v době, kdy se nám daří, kdy máme situaci "pod kontrolou"? Nezapomeň, že Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost!

Mk 9,38-41(42-47) * Mk 12,13-17

Čtení na 14. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.