Čtení na 15. března 2012

Hospodin dává svému lidu sílu.
Ž 29,11


Ježíš Kristus vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání.
1K 1,5


Náš Bůh je skutečným pokladem. Jeho velikost, slávu, lásku, milost nebo moc nedokážou lidská slova ani zdaleka vystihnout. Přidej se dnes i ty k žalmistovi v úžasu a velebení Boží velikosti. Hospodin byl nad vodními spoustami! On je i v tvém životě. Hlas Hospodinův láme cedry. A on ti radí a vede tě v různých životních situacích. Hlas Hospodinův pouští otřásá. A hlas Hospodinův mění lidské osudy i dnes, protože víra je ze slyšení. Ať tě dnes čeká (nebo máš za sebou) cokoli, spolehni se na zaslíbení Písma: Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem.

Mk 8,(10-13)14-21 * Mk 12,18-27

Čtení na 15. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.