Čtení na 16. března 2012

Můj synu, dej mi své srdce, ať si tvé oči oblíbí mé cesty.
Př 23,26


Ježíš na muže s láskou pohleděl a řekl: "Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!"
Mk 10,21


Kde je tvoje srdce, tam je i tvůj poklad. Toto úsloví se dá aplikovat na všecky oblasti života. V Přísloví radí otec synovi v oblasti vztahu k autoritám, vůči přátelům, v práci a v partnerských vztazích. Naše chování ve všedních situacích a naše priority mnoho prozrazují o tom, čeho si nejvíc vážíme, kde je náš poklad. Boží slovo tě dnes vyzývá, abys znovu přehodnotil své postoje a vyrazil do nového dne s touhou hledat Boží cesty - pokoru, lásku a milosrdenství. To je cesta následování Ježíše Krista. Shromažďuj svůj poklad v nebi a dnes následuj Krista!

Mt 10,34-39 * Mk 12,28-34

Čtení na 16. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.