Čtení na 9. dubna 2012

Což nemusím dbát toho, abych mluvil, co mi vkládá do úst Hospodin?
Nu 23,12


Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista.
1Pt 4,11


Každého z nás si Bůh nějakým zvláštním způsobem použil, používá nebo teprve použije. Někteří touží po časté službě, protože slouží rádi. Ale i v takových případech je prvořadá modlitba: "Kam mám jít? Jak mne chceš použít? Použij si mě, Pane, tam, kde víš, že potřebují moji pomoc." Bůh takové modlitby vyslýchá. Neustále si také vyprošuj Boží moudrost k interpretaci jeho Slova a potřebnou sílu. Nic nedělej jen podle vlastních zkušeností a ze svých sil. Nevede to správným směrem. Snadno můžeš sklouznout k touze po vlastní slávě. Všecko dělej tak, abys oslavil Boha.

L 24,13-35 * 1K 15,12-20 * Mk 16,9-20

Čtení na 9. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.