Čtení na 16. dubna 2012

Hospodin působí pokoj ve tvých končinách.
Ž 147,14 B21


Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi.
Mt 5,9 B21


Pokoj. Není samozřejmostí, že v naší zemi žijeme v míru a poměrném bezpečí. Je to velký Boží dar. Ale Boží šalóm, pokoj, je mnohem víc než jen klid zbraní. Je to harmonie, v níž jsou zodpovězeny všechny otázky potřebné k plnému životu. S vděčností přijímám i dnešní jitro jako příležitost k službě.
Děkuji ti náš nebeský Otče, že jsi přede mnou proměnil tmu ve světlo a hrbolatá místa v rovinu. Dík za to, že mne ani dnes neopustíš a posilníš mne k službě všem, kteří jsou kolem mne. Naplň mne, prosím, svým Duchem, abych byl schopen šířit tvůj pokoj a těšit se z toho, žes mne v Kristu přijal za své dítě.

Iz 42,10-16 * 1Pt 2,11-17

Čtení na 16. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.