Čtení na 17. dubna 2012

Dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha.
Ez 11,19


Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
2K 5,17


Nový duch. Ezechiel přinesl babylonským zajatcům radostnou zvěst: Nejen že Hospodin shromáždí svůj lid ze všech národů, ale vloží jim do srdce nového ducha, ducha jednoty. Apoštol Pavel se přesvědčil, že to možné je, ale jen v Kristu: "Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!"
Prosím, Otče náš, dej mi odvahu každý den cele podrobit své já, které se stále znovu zvedá, dej mi odvahu zemřít, abys mne denně mohl obnovovat jako své nové stvoření a já byl pak v tvých rukách poddajným nástrojem spásy.

Jb 42,7-13(14-17) * 1Pt 2,18-25

Čtení na 17. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.