Čtení na 16. července 2012

Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj, tak jako jsi nám odplatil za všechny naše skutky.
Iz 26,12


Milostí Boží jsem to, co jsem.
1K 15,10


Tato slova píše Izajáš uprostřed jednoho z mnohých soužení, v kterém se Izrael nacházel. Mnohokrát odešli od Hospodina a šli za jinými bohy. Izajáš vyznává, že už si konečně uvědomili, že jedině Hospodin přináší pokoj. Možná, že dnes prožíváš úzkost a obavy. Povzbuzuji tě, abys to spolu s Izajášem ve víře vyznal. Hospodin se postará o všecko, co tě znepokojuje a děsí. Bůh má zájem o tebe i o to co, prožíváš. Chce ti být po boku i dnes!

Ex 14,15-22 * Mk 3,1-6

Čtení na 16. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme