Čtení na 17. července 2012

Ty však vidíš trápení a hoře. Shlédneš a vše vezmeš do svých rukou.
Ž 10,14


Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem.
Mk 6,34


Dnes jsme ve světě kolem nás svědky velkých neštěstí a nespravedlností. Když se nás ptají: "Je-li Bůh skutečně Bohem lásky, proč dopouští tolik utrpení?" nemáme odpověď. Kdykoli přijde problém, je nejlehčí postavit na lavici obžalovaných Boha. Měli bychom se však raději ptát: "Pane, nezpůsobil jsem si toto soužení já?" Žasnu nad Boží trpělivostí, když každodenně přechází všechna nepěkná slova, jež vycházejí z lidských úst a srdcí. Pán Bůh velmi dobře ví, v čem se nacházíš. Zkus se na věci dívat z Boží perspektivy, protože on umí proměnit i špatná rozhodnutí a okolnosti v dobré. Proto dnes začni s prosbou o jasné Boží vedení a děkuj, že máš Boha, který nás všecky drží ve svých rukách.

Sk 2,32-40 * Mk 3,7-12

Čtení na 17. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme