Čtení na 15. srpna 2012

Hle, zavoláš národy, které neznal jsi, a národy, jež tě neznaly, k tobě poběží kvůli Hospodinu, tvému Bohu.
Iz 55,5 B21


Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí.
1K 2,3-4


V dnešní uspěchané době je těžké lidi oslovit. Každý někam běží, shání práci, zisk a jiné světské vymoženosti. Problém je i v pracovnících na vinici Páně. Jak říká Pavel: Nezáleží na slovech a naší moudrosti, ale na projevech Ducha a jeho moci v nás. Bez osvícení Duchem svatým nemůžeme dělat nic. S ním bude naše řeč silná, kázání užitečná a přinesou ovoce. Budeme zvěstovat Boží pravdy i těm, kteří nás neznají a my je. A hle, Hospodin se oslaví: Slepí prohlédnou, hluší budou slyšet a uvěří v Hospodina. Vzývejme jej na každém místě, mluvme o něm všem a prosme ho o jeho požehnání. Naplněni jeho Duchem dokážeme nemožné. Přijdou za námi naši přátelé, známí i neznámí lidé kvůli našem Bohu a on bude oslaven. Haleluja!

J 4,19-26 * Mk 8,14-21

Čtení na 15. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.