Čtení na 10. listopadu 2012

Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice koná mocné činy!
Ž 118,15.16


Díky Bohu, který nás stále vodí v Kristově vítězném průvodu!
2K 2,14 B21


Když procházíš depresivním obdobím, když se válíš v prachu, když jsi bezmocně unášen proudem, když nevidíš před sebe a tvůj příběh vždy končí selháním, věz, že toto není Boží plán pro tvůj život. Ďábel je zloděj, ničitel a vrah. Ježíš přinesl život - vítězný, hojný a plodný. V něm ti Bůh vždy dává vítězit! Vítězství je ti nabízeno v každé situaci a při každé zkoušce. Postav se na tyto Boží sliby vírou. Nedej se klamat nepřítelem, který ti namlouvá, že z tebe už nic než poražený křesťan nebude. V Kristu jsi vítěz. Tak to vidí on. V Bohu ukryt se stáváš bezpečným. Obleč si jeho výzbroj a začni ho chválit, nechť zní hlas plesání nad Zachráncem.

Iz 1,18-27 * 2K 11,1-6

Čtení na 10. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.