Čtení na 6. prosince 2012

Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den.
Př 4,18


Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.
1Te 5,5-6


Cesta spravedlivého se podobá cestě slunce. S prvními paprsky svítání vyjde na nebe a stoupá výš a výš a pevně stojí na svém místě. K tomu směřuje i věřící člověk, aby zůstal pevně na věčnosti, kde bude zářit v dokonalosti. Aby však mohl v den Hospodinův v slávě zářit, nesmí spát. Musí se chovat jako syn světla. Je to velká výsada, že Božím záměrem s námi je, abychom s ním jednou žili v slávě na věčnosti. Avšak Bůh chce, abychom už tady na zemi zakoušeli jeho slávu, abychom utrápeně neprocházeli tímto životem s vidinou, že jednou bude líp. Chce nám dát plnohodnotný a radostný život už tady. Záleží však na tom, zda budeme hledat a vidět Boží řídící ruku za vším, co se s námi a kolem nás děje. Vykročme dnes s radostným očekáváním, co dobrého pro nás Hospodin připravil!

1Te 5,(1-3)4-8 * Iz 62,1-12

Čtení na 6. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.