Čtení na 7. prosince 2012

Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu.
Ž 25,8


V Ježíšovi se vám zvěstuje odpuštění hříchů.
Sk 13,38


Myslím, že každý už udělal něco, zač se velice styděl, a přitom měl dojem, že to Bůh nemůže jen tak snadno odpustit. Zde nacházíme ujištění, že Bůh je dobrý a chce odpustit každému hříšníkovi, ať už je to podle našich měřítek velký nebo malý hříšník. Tím, že dal svého Syna, nám říká, že každý hřích odpustí, když člověk z upřímného srdce vyzná, že pochybil, a když po odpuštění touží. Pak je Bůh připraven svým Slovem nás učit žít, jak bylo původně v jeho plánu, abychom ho mohli oslavovat. Přistupme dnes k Hospodinu s pokornou prosbou o nové očištění a nové vystrojení na cestu víry, abychom byli světlem těm, kteří o jeho dobrotě ještě nevědí.

Mt 27,27-30 * Iz 63,1-6

Čtení na 7. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.