Neděle 10. února, pátá po zjevení Páně (Estomihi)

Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj!
Ex 33,15b


Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium.
Sk 16,10


Boží lid vyznává, že nestačí jen vyjít do zaslíbené země. Jinými slovy, nestačí jen konat odvážné skutky, nestačí jen moudrá rozhodnutí, nestačí jen zdravý selský rozum, nestačí jen konat to, co se považuje za obecně prospěšné. V textu čteme, že pokud Hospodin není s námi, nemá smysl začínat. Mnohokrát jdeme svoji životní pouť pouze cestou nejmenšího odporu. Jenže to je málo. Hospodin nás učí usilovat o jeho požehnání a přítomnost. Nejde vždy o cestu snadnou, protože někdy od nás Hospodin chce, abychom vstupovali do věcí, kde nejsme "pevní v kramflecích". Dobrá zvěst je, že nás neopustí - pokud s ním budeme počítat. Mnohokrát budeme stát v životě před různými rozhodnutími, na různých životních křižovatkách. Učme se na chvíli zastavit a prosit Hospodina o moudrost, kam se dát. Možná nás to chvíli zdrží, ale v dlouhodobé perspektivě se to vrátí. Vrátí ne tím, že půjdeme nezbytně snadnější cestou, ale že Hospodin bude s námi.
Pane, dej mi moudrost a svůj vhled do všech mých rozhodnutí.

Mk 8,31-38 * 1K 13,1-13 * L 18,31-43 * Ž 15

Čtení na 10. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.