Pondělí 11. února

Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc!
Ž 22,20


Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
2Te 3,3


Třikrát David v tomto "golgotském" žalmu naříká, že Hospodin je mu, neznámo proč, vzdálený. Zato nepřátelé využívají situace, obkličují ho a svírají ze všech stran, posmívají se jeho víře, děsí ho a ohrožují, dokonce losují o jeho šaty... A kde je Bůh? Ten, který trůní uprostřed Izraele, obklopen jeho chválami, jak David v žalmu vyznává, věrný, připravený ku pomoci? Kde je? Žalmista to neví. Někdy ani my nevíme. A přesto Hospodin zůstal pro Davida silou: Silou nyní sice vzdálenou, jistě však ne zrádnou. Silou nyní sice skrytou, jistě však ne lhostejnou. Silou, které se člověk může nadít i uprostřed největší slabosti. David nad sebou nezlomil hůl - a nezlomil hůl ani nad vírou v Boha. Naopak k němu volal: Pospěš, má sílo, nebuď mi vzdálen! Pro našeho silného Boha není jistě ani největší vzdálenost nepřekonatelná.
Hospodine, děkuji, že i dnes zůstáváš mou silou. Amen.

L 13,31-35 * L 9,18-27

Čtení na 11. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.