Čtvrtek 14. března

Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!
Ž 112,1


Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Ko 3,17


Naši předkové brali tato slova velmi vážně. Ve jménu Božím začínali senoseč, práci v lese, ve mlýně nebo na poli. Tímto postojem vyjadřovali velice prakticky, co to znamená "bát se Hospodina". A možná proto byli také moudří, takže zvládli i věci, které bychom dnes bez použití strojů a počítačů už nesvedli. Díky Bohu, že si dnes čím dál více lidí uvědomuje, že vzdělání a chytrost současných generací opět potřebuje duchovní ukotvení.
Pane, dej i nám dojít k začátku všech věcí, k postoji bázně a úcty před tebou. Amen.

2K 4,11-18 * L 21,20-28

Čtení na 14. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.