Sobota 16. března

Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu.
Iz 53,8


Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy?
L 24,26


Cesta kříže. Dodnes nepopulární. Stále ještě příliš nevěříme, že bychom něčeho mohli dosáhnout, aniž bychom sáhli po osvědčených metodách hry na silnějšího. Je to pochopitelné, náš svět tuto hru stále hraje, protože to zatím ještě neumí jinak. Zůstáváme stále jen učedníky Pána, který s Boží pomocí na hru mocných tohoto světa nepřistoupil. Ale zůstávat jeho učedníkem, už to není málo. Kdo jiný než my, svědci Kristova kříže a vzkříšení, bychom se měli učit a připomínat, že hra na silnějšího nevede k pokroku ani prosperitě, ale do horoucích pekel? Ježíš nás stále vyučuje hře na pravdu, spravedlnost a lásku.
Pane, prosíme alespoň o trochu víry, odvahy a naděje postavit se na stranu bezmocných tohoto světa. Amen.

J 14,15-21 * L 22,1-6

Čtení na 16. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.