Pondělí 15. dubna

[Kdo] bude jednat podle mých řádů a řídit se mými nařízeními, ten pro nepravost svého otce nezemře, jistě bude žít.
Ez 18,17b


Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu.
Ř 14,7b-8


Pro každého, kdo se v životě vláčí s nějakým neblahým duchovním dědictvím, má Bůh skvělou nabídku. V Ezechielových slovech slyším výzvu: "Přehoďte výhybku!" Co ale znamená jednat podle Božích řádů? Věřím, že pravdivá odpověď na nás čeká ve zkušenosti, kterou popisuje apoštol Pavel. Je to zkušenost života a umírání pro Pána, kdy se člověk stává Božím vlastnictvím. Přestává vzdychat nad tím, jaký je a jaký není. Přestává se vymlouvat a přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí. Odvažuje se poslechnout touhy, které v něm probouzí Bůh - Bůh, který chce, v každém z nás, žít jednu ze svých spravedlivých verzí věčného života. Tohle je tajemství života podle Božích řádů. Tajemství, kterému smíme porozumět. Boží nabídka stále trvá. I dnes je čas umírat a žít pro Pána.
Otče, děkuji ti, že smím odložit své neblahé dědictví a přijímat to lepší, na cestě uskutečňování tužeb, které dostávám od tebe. Amen.

Nu 27, (12-14)15-23 * Ko 3,18-4,1

Čtení na 15. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.