Úterý 16. dubna

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.
Za 4,6a


Usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.
2Tm 2,22b


Kolik dobrého dokáže člověk vykonat, když použije své schopnosti a síly? Jistě mnoho. Ale kolik z takto vykonaného dobra je dobrem, které zamýšlel Pán? Dobro Hospodinovo, na němž máme výsadu se podílet, je jedinečné dílo, které není v našich omezených lidských schopnostech. Ať už je to stavba Božího domu, budování společenství církve anebo životů jednotlivců. Bůh zástupů nás při tom podivuhodně spojuje s ostatními. Určitě souhlasíte s tím, že podílet se na Boží stavbě můžeme jen s Pánovým vedením. Nechci litovat žádného úsilí, které smím na Boží stavbě vynaložit. Kéž však mým největším úsilím na Boží stavbě zůstane úsilí o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Kéž z toho nic nevynechávám. Sám, byť i s velkým nasazením, nikdo z nás Boží stavbu nepostaví. Usilujme o to být opravdu duchovními staviteli.
Pane, odpusť mi, když o dobro usiluji způsobem, který skutečnému dobru překáží. Amen.

1K 4,9-16 * Ko 4,2-6

Čtení na 16. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.