Středa 17. dubna

Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu.
Ž 138,3


Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají.
Ř 10,12b


Jak úžasná je Boží odpověď, kdy člověk uprostřed svých životních bojů, uprostřed všech svých obav a navzdory všem předpokladům zjistí, že má sílu vytrvat a obstát. Kolikrát se ocitneme uprostřed nerovného boje. A přestože by naše srdce mělo být v takové chvíli plné zoufalství a obav, že to špatně dopadne, je plné pokoje a vnitřní jistoty. Pak i navzdory všemu, co se na nás přiřítilo, můžeme jít dál a čekat s důvěrou na to, jak se v této situaci projeví moc našeho Boha. Taková bývá pohotová Boží odpověď, když člověk v modlitbě odevzdá svou situaci do jeho rukou. Určitě smíme Pána žádat o to, aby zasáhl svou mocí a změnil nepříznivé okolnosti. Ale možná, že mnohem víc se potřebujeme učit žádat o to, abychom měli sílu obstát. Není právě to cesta k dospělé víře? Není to cesta, na kterou nás Pán vede?
Otče, spoléhám na tvoji pomoc a prosím tě, dej mi sílu, abych obstál. Amen.

J 17,20-26 * Ko 4,7-18

Čtení na 17. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.