Úterý 16. července

Neříkej: "Odplatím za zlo!" Čekej na Hospodina a on tě zachrání.
Př 20,22


Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.
1Te 5,15


Přítomnost naší společnosti není příliš lákavá. Zatímco doba nedávná byla navenek plná humanitních ideálů a frází o sociální spravedlnosti, uvnitř však falešná a prolhaná, dnes si opravdu nikdo na nic nehraje. Tvrdý kapitalismus a kořistnictví vítězí, konzum je cílem většiny. Člověk se stal člověku vlkem, konkurence a soutěživost jsou vydávány za lidské ctnosti. Lidé jsou nuceni denně bojovat o přežití. Kam to vede? K tomu, že se vracíme do pravěku. Nevrátím-li zlo, nepřežiji - tak uvažuje většina. A přesto Hospodin ukazuje jinou cestu: cestu důvěry v něho. On sám zachrání svého služebníka, nenechá jej padnout. Snášení zla je zkouškou důvěry v něho. Není to nabádání k pasivitě, jsou okamžiky, kdy je třeba zlu se postavit. Máme usilovat o dobré mezi sebou a vůči všem, ale když to jinak nejde, vystoupit musíme. V modlitbě bychom měli prosit za dar, abychom viděli, kdy je třeba čekat na Hospodina a kdy máme ve vší pokoře jednat sami v jeho jménu.
Dej nám, Hospodine, sílu, abychom dovedli statečně snášet zlo a bezpráví, doufajíce v tebe. Dej nám dar vidění, abychom bezpečně rozpoznali, kdy musíme v tvém jménu zasáhnout. Amen..

Mt 22,1-14 * Sk 20,17-38

Čtení na 16. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme