Čtvrtek 18. července

S Bohem, jehož cesta je tak dokonalá!
Ž 18,31a


Nedělejme si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost svého vlastního trápení.
Mt 6,34


Trápíme se tím, co bude. Vyprazdňující se evropské a americké kostely jsou příčinou naší malomyslnosti a otázky, které vyvolávají, nejsou ani radostné, ani povznášející. Přesto jsme posláni do konkrétní země, do konkrétní situace, abychom denně vydávali svědectví o tom, v co jsme uvěřili, co je naším cílem a naší nadějí. Každý nový den znamená výzvu, abychom konali ve jménu Kristově, abychom stavěli hráz nespravedlnosti, obavám, hladu a nelidskosti. Slyšme tuto výzvu. Naše konání pak jistě přispěje k tomu, aby budoucnost byla - proti všemu očekávání - jiná. Nastala totiž paradoxní situace: nikdo od nás už nic neočekává. To je ovšem dobrý důvod k chmurným vyhlídkám a pesimismu. Pokusme se jej prolomit a ukázat všem, že náš optimismus není falešný a vede k Bohu, který je cesta, pravda i život!
Dej, Pane, abychom se dovedli spoléhat na to, že jsi s námi až do skonání světa, a nedělali si starosti o zítřek, ač objektivně vzato vyhlídky příliš dobré nejsou. Dej nám víru ve svou moc proměnit tento svět. Amen.

1K 10,16-17 * Sk 21,15-26

Čtení na 18. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme