Čtvrtek 15. srpna

Hledejte dobro a ne zlo a budete žít.
Am 5,14a


Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.
Ř 12,17


Na čem závisí náš život? Ten, kdo uvěřil, ví, že na Bohu. To věděl i Izrael, když ho prorok Ámos káral a vyzýval, aby se odvrátil od zlého a hledal dobro, ba co více, aby nenáviděl zlo a miloval dobro. V Deuteronomiu čteme dokonce výzvu, aby si Izrael z předkládané smrti a života, požehnání a zlořečení, zvolil život, dobro, tedy aby miloval Hospodina, tj. chodil po jeho stezkách a dbal jeho nařízení. Ano, náš život je i otázka naší volby. Volby mezi dobrým a zlým, mezi životem a smrtí. Dokládá to již druhá zpráva o stvoření světa a člověka v Genesis příběhem o stromu poznání dobrého a zlého, z něhož přes zákaz a pod pohrůžkou smrti člověk pojedl. Mezi dobrem a zlem volíme v každé chvíli našeho života, rozhodujeme se pro Boží vůli, či proti ní. Ne náhodou hovořil Mistr Jan Hus o církvi bojující, neboť toto rozhodování je současně naším zápasem o věčnost. Ze své neskonalé lásky přichází proto pro naši spásu Immanuel (tzn. Bůh s námi), Ježíš. Jeho následováním a naplňováním dvojpřikázání lásky k Bohu a k bližnímu jsme na cestě života, který nalézáme, až když jej dokážeme ztratit - pro druhé, pro Krista.
Pane, dej, ať se rozhodujeme v každé chvíli svého života podle tvé vůle pro lásku k tobě i k bližním a nehledáme u nich zlé, ale dobré. Amen.

1Pt 5,1-5 * 2Kr 19,1-19

Čtení na 15. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.