Pátek 18. října

Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy.
Ž 139,3


Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
Fp 4,6


Bůh má o nás každodenní péči. Ví o našich starostech, o našich touhách a plánech. Všechno o nás ví a záleží mu na nás. I dnes ho zajímá, kde ležíme, co jíme, kam cestujeme. Nemáme se trápit žádnou starostí, protože on se trápí za nás. Můžeme se na Boha obracet ve všech věcech. Kdo se na Boha často, upřímně a intenzivně obrací, brzy zjistí, že se přestává starat sám o sebe. Kdo chodí s Bohem, nepotřebuje už totiž v životě skoro nic dalšího. A tak zbude více času na modlitby za chudé, ztrápené, hledající, nešťastné..
Dobrý Bože, děkujeme, že se ti můžeme ve všem svěřit. Odevzdáváme se ti znovu a prosíme za ty, kdo tě neznají, kdo nevědí, že ty znáš cesty a životy všech lidí. Ať tvá milost naplní celý dnešní den na zemi i na nebi. Amen.

J 18,28-32 * L 12,13-21

Čtení na 18. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.