Čtvrtek 5. prosince

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel.
Ž 66,20


Ježíš jí odpověděl: "Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala pít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou."
J 4,10


Žalmista měl štěstí. Bůh vyslyšel jeho modlitbu. Ale co modlitby, které vyslyšeny nebyly? Třeba aby se uzdravil náš blízký, aby ve válkách neumírali nevinní, aby v lidech nevítězilo sobectví a krutost. Vždyť jsou to modlitby, v nichž neprosíme za sebe, ale za druhé. A přesto lidé dál umírají, zabíjejí se a nenávidí. Odpírá nám snad Bůh své milosrdenství?
Jistě ne. Nic z toho zlého si Bůh nepřeje. Není však režisér, který by vodil lidi jako loutky. Postavil nás do světa s jeho přírodními zákony, dal nám svobodu k dobrému i ke zlému. S mnohými výčitkami bychom se neměli obracet na Boha, ale spíš na sebe.
Má pak ovšem vůbec nějaký smysl se modlit? Určitě ano. Bůh není hluchý k volání zarmoucených a trpících. On slyší každou modlitbu. Současně však není automat na plnění našich přání. Je dobré vědět, "co Bůh dává". Že to nejdůležitější, co u něj máme hledat, je "voda živá", pramen života věčného. A o to jej prosit. Pak nebudeme zklamáni, protože tu "vodu živou" dává Bůh každému, kdo o ni požádá.
Bože, děkujeme, že slyšíš naše prosby. Otvírej nám oči, abychom viděli, co všechno nám dáváš. Amen.

1Te 5, (1-3)4-8 * Za 2,10-17

Čtení na 5. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.