Neděle 8. prosince, druhá adventní

Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě.
Ex 23,25a


Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
Mt 6,31.32b


Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu. Izraelci, ale i křesťané si mají při poslechu těchto slov připomínat: To, že můžeš být ve službách jemu, je vysvobození a milost. Služba Hospodinu osvobozuje od vší modloslužby, od strachu ze všech jiných mocí, panstev a falešných božstev. Chleba a vodu můžeš sice mít i bez jeho požehnání. Ale když budete sloužit Hospodinu, budeš i ten chléb a vodu přijímat jinak. I za chlebem z obchodu a za vodou z kohoutku můžeš vidět jeho. Jeho dobrotu a péči. Ale také jeho výzvu, abys myslel na druhé, zvlášť na ty, kteří mají i toho základního nedostatek. Izraelcům poslal Hospodin na cestu pouští do zaslíbené země svého posla, aby šel před nimi. Nám poslal svého Syna, aby šel před námi cestou služby, kterou i nám ze své milosti připravil.
Hospodine, ze srdce děkuji. Za chléb a vodu. Za povolání do služby tobě. Za tvého Syna, který v ní jde před námi. Pomoz mi, když se chci ve službě tobě držet jeho slov. Amen.

L 21,25-33 * Jk 5,7-8 * Zj 3,7-13 * 1S 2,1-10

Čtení na 8. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.