Čtení na 10. února 2015

Vím, že Hospodin obhájí poníženého, že ubožákům zjedná právo.
Ž 140,13


Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují?
Jk 2,5


Z textu určitě nejdříve pocítíme sociální rozměr. Nejsem si však úplně jist, zda mají bibličtí pisatelé na mysli pouze toto. Na druhé straně je pravdou, že mezi následovníky Krista nepatří mnoho bohatých lidí. Je to takové dilema v každém z nás. Bohatství, dostatek a přebytek je přitažlivý pro každého člověka. Zároveň s ním ale přicházejí velká rizika... Když se však mluví v Bibli o chudobě, nelze zapomenout na hluboký výrok Ježíše, který říká, že je blaze chudým v duchu. Tahle chudoba je o otevřenosti k potřebám bližních, o nezajištěném očekávání Boží záchrany a pomoci. Chudí duchem jsou lidé očekávající na Boha, kteří mají dost na tom, co mají, a nezávidí ostatním.
Děkujeme ti, Bože, za veškeré dobro, které máme a které nás obklopuje. Obnovuj nás, abychom mohli být ve tvém jménu požehnáním pro jiné.

Ex 7,1-13 * Ř 1,8-15

Čtení na 10. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.