Čtení na 12. února 2015

Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil.
Ž 100,3


Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh.
1J 5,20


Tvrzení, že ten či onen bůh je ten pravý Bůh, by v rovině pouhého sdělení nemělo žádnou hodnotu. Vždyť tohle by mohl tvrdit kdokoli. Musí se to nějak prokázat a prožít, musí být vidět jeho konání. Musí se prokázat jasná souvislost mezi tímto sdělením a konkrétním činem. Jako když ti, kteří střežili Ježíše při jeho ukřižování, viděli zemětřesení a všechno, co se dělo, a řekli: "On byl opravdu Boží Syn!" Určitě předtím o Ježíši hodně slyšeli, ale tohle vyznali, až když Boží moc prožili. Neměli bychom si tvořit Boha podle svých představ ani nekriticky naslouchat vyprávění jiných lidí. Bůh nás chce oslovit a dokázat sám sebe v našem životě. Živý Bůh chce se svou mocí a láskou oslovit nás, potřebné a hledající lidi.
Dej se nám, Bože, poznat a stále znovu nás přesvědčuj o své velikosti. Dej, ať jsou naše svědectví o tobě pravdivá, živá a oslovující.

L 6,43-49 * Ř 1,18-32

Čtení na 12. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.