Čtení na 24. února 2015

I poznáte, že já jsem Hospodin, až pro své jméno s vámi naložím ne podle vašich zlých cest ani podle vašich zvrhlých skutků.
Ez 20,44


Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno.
1J 2,12


Bůh Bible je Bohem požehnaných paradoxů. Naštěstí pro nás! Zatímco včera nám bylo řečeno, že poslušnost rovná se požehnání, dnes s překvapením čteme, že v případě naší neposlušnosti je Bůh ochoten počítat podle jiné rovnice. Včera šlo o prevenci, dnes o krizovou intervenci. A v krizi poznáš přítele. Poznáš, že nekonečnou touhou Božího srdce je, aby nás naše neposlušnost, naše zlé cesty a zvrhlé skutky nedovedly tam, kam ze své podstaty míří: k Božímu soudu a trestu, k zatracení. Proč to Bůh dělá? Protože takový je ve své podstatě: notoricky, nenapravitelně milosrdný. Naštěstí! Podle toho se pozná Hospodin, podle toho lze poznat i jeho děti.
Hospodine, děkujeme, že s námi nenakládáš podle našich zásluh, ale podle své milosti. Nauč i nás nakládat s druhými zrovna tak.

Jb 1,1-22 * Ř 5,6-11

Čtení na 24. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.