Čtení na 14. března 2015

Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.
Ž 147,11


Abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti.
Fp 3,10


Kdo touží, aby se Bůh pousmál radostí, kdykoliv na něho pohlédne? Máme ve svém okolí takové: Hospodin v nich má zalíbení. V žalmu se zpívá o různých lidech - chudých, bohatých, emigrantech i místních. Bible učí, že Bůh miluje všechny lidi. Zároveň má jen v některých zalíbení. J. A. Komenský v dílku "Listy do nebe", úvaze o sociální nespravedlnosti jeho doby, vytýká chudým, že se bojí mocných víc než Hospodina, a bohatým zase, že nevyhlížejí Boží milosrdenství, protože si vše dokážou zařídit sami. Bázeň a vyhlížení se Bohu líbí, protože z něho jde bázeň a od něho lze očekávat vysvobození i ze smrti.
Bože náš, miluješ všechny lidi a v některých máš zalíbení. Ty víš, jestli mi schází bázeň před tebou, ty také víš, zda spoléhám víc na tvé milosrdenství nebo na své schopnosti a známé - dej se mi prosím poznat takový, jaký skutečně jsi.

L 17,28-33 * Ř 10,5-13

Čtení na 14. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.