Čtení na 15. března 2015

Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina.
Ž 113,3


Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.
Ř 15,5-6


Proč od východu až na západ? Na východ od Jeruzaléma bylo nehostinné Zajordání. Na západ byla úrodná nížina. Od nehostinných pustin přes obydlenou vrchovinu až po úrodná údolí a nížinu - všude buď chváleno Boží jméno. Po pádu Jeruzaléma je východ místem vyhnanství Izraelců v Babyloně. A oblasti dále na západ skýtají možnost obchodu a židovské diaspory. Jméno Hospodina buď chváleno ve vyprahlé pustině vyčerpávajících vztahů, ve vyhnanství zotročujících dluhů nebo nepřátelství, v přívětivé vrchovině dobré životní úrovně, v úrodných údolích funkčních rodin, v přímořských nížinách pokleslých hodnot a společenských tlaků, v diaspoře vykořeněnosti na cestách za živobytím. Důvodů k oslavě Hospodina žalmista uvádí celou řadu.
Hospodine, jsem tvá služebnice, tvůj služebník a moje životní situace je tím místem, kde hodlám chválit tvé jméno.

J 12,20-26 * 2K 1,3-7 * Ž 84

Čtení na 15. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.