Čtení na 16. dubna 2015

Hospodin je spravedlivý, já jsem vzdorovala jeho ústům.
Pl 1,18


Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: "Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě."
L 15,18


Opuštěná jeruzalémská dcera, zosobněné zpustošené město, hledí na svou zkázu, pláče a naříká. Ve svém utrpení rozeznává důsledky svého předešlého jednání, "jde do sebe" podobně jako ztracený syn a vyznává: "Hospodin je spravedlivý, já jsem vzdorovala jeho ústům." Někdy je asi skutečně nutné klesnout až na samé dno - ne proto, aby se od něj člověk (sám) odrazil a vytáhl se (sám) za vlasy z bahna, ale aby mu konečně došlo, jak na tom skutečně je, aby se obrátil k tomu, který jediný může zachránit, a volal o pomoc. A pak může zakusit tu úžasnou zkušenost: "Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet" (Ž 40,3).
Pane, děkujeme ti, že se nás ujímáš, když se k tobě s prosíkem vracíme.

J 17,9-19 * Ř 15,7-13

Čtení na 16. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.